सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  डिसेम्बर २०१६

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | यशैया १७-२३

शक्तिको दुरुपयोग गर्दा अख्तियार नै गुमाउनुपर्ने हुन्छ

शक्तिको दुरुपयोग गर्दा अख्तियार नै गुमाउनुपर्ने हुन्छ

शेब्ना सायद राजा हिजकियाहको “घरको मूल” भण्डारे थिए। तिनी राजापछि दोस्रो दर्जाका व्यक्ति भएकाले तिनीबाट थुप्रै आस गरिएको थियो।

२२:१५१६

  • शेब्नाले यहोवाका मानिसहरूको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने थियो

  • स्वार्थी हुँदै तिनले आफ्नै महिमा खोजे

२२:२०-२२

  • यहोवाले शेब्नाको ठाउँमा एल्याकीमलाई नियुक्त गर्नुभयो

  • एल्याकीमलाई “दाऊदको घरानाको साँचो” दिइयो, जसले शक्ति र अख्तियारलाई सङ्‌केत गर्छ

विचार गर्नुहोस्: शेब्नाले आफूले पाएको अख्तियार अरूलाई मदत गर्न कसरी प्रयोग गर्न सक्थे?