सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  डिसेम्बर २०१६

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | यशैया ११-१६

पृथ्वी यहोवाको ज्ञानले भरिपूर्ण हुनेछ

पृथ्वी यहोवाको ज्ञानले भरिपूर्ण हुनेछ

११:६-९

यो भविष्यवाणी इस्राएलीहरूमा कसरी लागू भयो?

  • इस्राएलीहरू बेबिलोनको निर्वासनबाट मातृभूमि फर्कंदै गर्दा होस् वा पुनर्स्थापित मातृभूमिमा हुँदा नै किन नहोस्, तिनीहरू जङ्‌गली जनावर वा जनावररूपी मानिसहरूदेखि डराउनु परेन।—एज्रा ८:२१, २२

यो भविष्यवाणी हाम्रो समयमा कसरी लागू हुन्छ?

  • यहोवाको ज्ञानले मानिसहरूको व्यक्तित्व परिवर्तन गरेको छ। पहिले हिंस्रक स्वभावका मानिसहरू अहिले शान्तिप्रिय बनेका छन्‌। उहाँको ज्ञानले पृथ्वीमा आध्यात्मिक प्रमोदवन स्थापित भएको छ

यो भविष्यवाणी कसरी पूरा हुनेछ?

  • परमेश्वरको सुरुको उद्देश्यअनुसारै पूरै पृथ्वी सुरक्षित र शान्तिमय प्रमोदवनमा परिणत हुनेछ। मानिस होस् या जनावर, कसैसित पनि डराउनुपर्ने छैन

परमेश्वरको ज्ञान पाएर पावल परिवर्तन भए

  • फरिसी भएकाले तिनले जनावरको जस्तै व्यवहार देखाए।—१ति १:१३

  • सही ज्ञानले तिनको व्यक्तित्व परिवर्तन गऱ्यो।—कल ३:८-१०