सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

डिसेम्बर १९-२५

यशैया ११-१६

डिसेम्बर १९-२५
 • गीत १४३ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • पृथ्वी यहोवाको ज्ञानले भरिपूर्ण हुनेछ’: (१० मि.)

  • यशै ११:३-५—परमेश्वरको स्तरअनुसार चल्नेहरू सफल हुनेछन्‌ (ip-1-E पृ.१६०-१६१ अनु. ९-११)

  • यशै ११:६-८—मानिस र जनावर एकसाथ मिलेर बस्नेछन्‌ (w१२ ९/१५ पृ. ९-१० अनु. ८-९)

  • यशै ११:९—सबै मानिसले यहोवाको मार्ग सिक्नेछन्‌ (w१६.०६ पृ. ८ अनु. ९; w१३-E ६/१ पृ. ७)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • यशै ११:१, १०—येशू ख्रीष्ट कसरी “यस्सीको ठूटाबाट” ‘उम्रने बोट’ र “यस्सीका जरा” हुनुहुन्छ? (w०६ १२/१ पृ. १३ अनु. ६)

  • यशै १३:१७—किन मादीहरू चाँदीको पर्वाह गर्दैनन्‌ र सुनको लालच गर्दैनन्‌? (w०६ १२/१ पृ. १४ अनु. १०)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) यशै १३:१७–१४:८

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • पहिलो भेट: (२ मि. वा कम) अय्यू ३४:१०—सत्य सिकाउनुहोस्।

 • पुनःभेट: (४ मि. वा कम) उप ८:९; १यू ५:१९—सत्य सिकाउनुहोस्।

 • बाइबल अध्ययन: (६ मि. वा कम) lv पृ. ६२ अनु. ९—कसरी विद्यार्थीको मन छुन सकिन्छ, देखाउनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन