सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  डिसेम्बर २०१६

डिसेम्बर १२-१८

यशैया ६-१०

डिसेम्बर १२-१८
 • गीत ११६ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • मसीहले भविष्यवाणी पूरा गर्नुभयो”: (१० मि.)

  • यशै ९:१, २—उहाँले गालीलमा प्रचार गर्नुहुनेछ भनेर भविष्यवाणी गरिएको थियो (w११ ८/१५ पृ. १० अनु. १३; ip-1-E पृ. १२४-१२६ अनु. १३-१७)

  • यशै ९:६—उहाँको विभिन्न भूमिका हुने थियो (w१४ २/१५ पृ. १२ अनु. १८; w०७-E ५/१५ पृ. ६)

  • यशै ९:७—उहाँको शासनले साँचो शान्ति र न्याय स्थापना गर्नेछ (ip-1-E पृ. १३२ अनु. २८-२९)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • यशै ७:३, ४—दुष्ट राजा आहाजलाई यहोवाले किन जोगाउनुभयो? (w०६ १२/१ पृ. १३ अनु. ४)

  • यशै ८:१-४—यो भविष्यवाणी कसरी पूरा भयो? (it-1-E पृ. १२१९; ip-1-E पृ १११-११२ अनु. २३-२४)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) यशै ७:१–१७

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • पहिलो भेट: (२ मि. वा कम) g१६.४ आवरण

 • पुनःभेट: (४ मि. वा कम) g१६.४ आवरण

 • बाइबल अध्ययन: (६ मि. वा कम) lv पृ. ३८ अनु. १८—कसरी विद्यार्थीको मन छुन सकिन्छ, देखाउनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन