सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

चिलीमा बाइबल अध्ययन सञ्चालन गर्दै

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका डिसेम्बर २०१६

नमुना प्रस्तुति

पर्चा र हामीले भोगिरहेको दुःखकष्टको कारण बुझाउने बाइबल सत्य प्रस्तुत गर्ने तरिकाहरू। आफ्नो प्रस्तुति तयार पार्नुहोस्।

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

‘आऊ, हामी परमप्रभुको पर्वतमा उक्लेर जाऔं’

भविष्यवक्ता यशैयाले युद्धमा प्रयोग गरिने हतियारलाई खेतीपाती गर्न चलाइने औजारमा परिणत गरिने कुरा बताए। यसले यहोवाका मानिसहरूबीच शान्ति छाउने कुरालाई सङ्‌केत गर्छ। (यशैया २:४)

ख्रीष्टियन जीवन

“परमेश्वरको प्रेम” किताब चलाएर मन छुने तरिकामा सिकाउनुहोस्

“परमेश्वरको प्रेम” किताबले बाइबल विद्यार्थीहरूलाई दैनिक जीवनमा ईश्वरीय सिद्धान्तअनुसार कसरी चल्ने भनेर सिक्न मदत गर्छ।

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

मसीहले भविष्यवाणी पूरा गर्नुभयो

येशूले गालीलमा प्रचार गर्नुहुनेछ भनेर भविष्यवक्ता यशैयाले भविष्यवाणी गरेका थिए। गालीलमा सुसमाचार प्रचार गर्दा र सिकाउँदा येशूले यो भविष्यवाणी पूरा गर्नुभयो।

ख्रीष्टियन जीवन

“म हाजिर छु। मलाई पठाउनुहोस्।”

यशैयाको इच्छुक मनोभाव र विश्वासको हामी कसरी अनुकरण गर्न सक्छौं? प्रचारकहरूको आवश्यकता धेरै भएको ठाउँमा बसाइँ सरेका परिवारको अनुभवबाट सिक्नुहोस्।

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

पृथ्वी यहोवाको ज्ञानले भरिपूर्ण हुनेछ

पृथ्वीमा प्रमोदवन हुनेछ भनेर यशैयाले गरेको भविष्यवाणी पहिले कसरी पूरा भयो, अहिले कसरी पूरा हुँदै छ र भविष्यमा कसरी पूरा हुनेछ?

ख्रीष्टियन जीवन

ईश्वरीय शिक्षाले पूर्वाग्रह हटाउँछ

पहिलेका शत्रु अहिले आध्यात्मिक दाजुभाइ बनेका छन्‌—ईश्वरीय शिक्षामा एकता गराउने शक्ति छ।

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

शक्तिको दुरुपयोग गर्दा अख्तियार नै गुमाउनुपर्ने हुन्छ

शेब्नाले परमेश्वरबाट पाएको अख्तियार कसरी प्रयोग गर्नुपर्थ्यो? यहोवाले किन शेब्नाको ठाउँमा एल्याकीमलाई नियुक्त गर्नुभयो?