सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | भजन ३४-३७

यहोवामा भरोसा राख्नुहोस् अनि भलाइ गर्नुहोस्

यहोवामा भरोसा राख्नुहोस् अनि भलाइ गर्नुहोस्

‘अधर्म गर्नेहरूका विरुद्धमा डाह नगर्‌’

३७:१, २

  • दुष्टहरूको सफलता क्षणिक हुन्छ। त्यसैले उनीहरूको सफलता देखेर यहोवाको सेवा गर्नदेखि नतर्किनुहोस्। बरु यहोवाले दिनुहुने आशिष्‌ र आध्यात्मिक लक्ष्यहरूमा ध्यान दिनुहोस्

“परमप्रभुमा भरोसा राख् र भलाइ गर्‌”

३७:३

  • चिन्तित र निराश हुँदा यहोवाले सहायता गर्नुहुन्छ भनेर भरोसा गर्नुहोस्। तपाईंको विश्वास बलियो बनाइराख्न उहाँले मदत गर्नुहुनेछ

  • परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गरिरहनुहोस्

“परमप्रभुमा मग्न हो”

३७:४

  • परमेश्वरको वचन पढ्‌ने र मनन गर्ने समय निकाल्नुहोस्। यसो गर्दा यहोवालाई अझ राम्ररी चिन्न सक्नुहुनेछ

“आफ्नो मार्ग परमप्रभुलाई सुम्पी”

३७:५, ६

  • यहोवाले जस्तोसुकै समस्याको सामना गर्न मदत गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा पूरा भरोसा गर्नुहोस्

  • विरोध, खेदो आइपर्दा वा झूटो आरोप लगाइँदा असल आचरण देखाउन नछोड्‌नुहोस्

“परमप्रभुको सामुन्ने मौन बस र धैर्यपूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर”

३७:७-९, NRV

  • आनन्द खोस्न सक्ने र यहोवासितको सम्बन्ध बिगार्न सक्ने कामहरू नगर्नुहोस्

“नम्रहरूले देश अधिकार गर्नेछन्‌”

३७:१०, ११

  • नम्र हुनुहोस् अनि यहोवाले सबै अन्याय हटाउनुहुने दिनको प्रतीक्षा गर्नुहोस्

  • मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मदत गर्नुहोस्। निराश भएकाहरूलाई आउँदै गरेको नयाँ संसारबारे बताएर सान्त्वना दिनुहोस्

परमेश्वरको राज्यले सोच्दै नसोचेको आशिष्‌ ल्याउनेछ