सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  जून २०१६

जून ६-१२

भजन ३४-३७

जून ६-१२
 • गीत ९५ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • यहोवामा भरोसा राख्नुहोस् अनि भलाइ गर्नुहोस्”: (१० मि.)

  • भज ३७:१, २—यहोवाको सेवामा ध्यान दिनुहोस्, दुष्टहरूको क्षणिक सफलतामा होइन (w०३ १२/१ पृ. ९-१० अनु. ३-६)

  • भज ३७:३-६—यहोवालाई भरोसा गर्नुहोस्, भलाइ गर्नुहोस् अनि आशिष्‌ पाउनुहोस् (w०३ १२/१ पृ. १०-१२ अनु. ७-१५)

  • भज ३७:७-११, NRV—यहोवाले दुष्टलाई नहटाएसम्म धैर्यसाथ प्रतीक्षा गर्नुहोस् (w०३ १२/१ पृ. १३ अनु. १६-२०)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • भज ३४:८—“टुटेका हृदय भएकाहरू” र “पश्‍चातापी मन हुनेहरू”-प्रति यहोवा कस्तो प्रतिक्रिया देखाउनुहुन्छ? (w११ १०/१ पृ. १२)

  • भज ३४:२०—यो भविष्यवाणी कसरी येशूमा पूरा भयो? (w१३ १२/१५ पृ. २१ अनु. १९)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) भज ३५:१९-३६:१२

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • यस महिनाको प्रस्तुति तयार पार्नुहोस्: (१५ मि.) छलफलका लागि केही प्रश्न सोध्दै भाषण दिनुहोस्। ब्यूँझनुहोस्!-को दुइटा नमुना प्रस्तुतिका मुख्य बुँदाहरू छलफल गर्नुहोस्। पर्चाको प्रस्तुति भिडियो देखाउनुहोस् र मुख्य बुँदाहरू छलफल गर्नुहोस्। प्रकाशकहरूलाई आफ्नो छुट्टै प्रस्तुति बनाउन प्रोत्साहन दिनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन