सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  जून २०१६

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | भजन ५२-५९

‘तपाईंको भारी यहोवामा राख्नुहोस्’

‘तपाईंको भारी यहोवामा राख्नुहोस्’

दाऊदले आफ्नो जीवनमा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपऱ्यो। तिनले निम्न चुनौतीहरूको सामना गरेपछि भजन ५५ अध्यायको गीत रचे:

  • बेइज्जती

  • खेदो

  • दोषी भावना

  • सन्तानको मृत्यु

  • बिरामी

  • धोका

दाऊदको दुःखको भारी बोक्नै नसकिने जस्तो देखिए तापनि तिनले त्यसको सामना गर्न सके। आफूजस्तै महसुस गर्नेहरूलाई तिनले यस्तो सल्लाह दिए, “तेरो भारी परमप्रभुमा राख्।”

यो शास्त्रपद लागू गर्ने तरिका:

५५:२२

  1. कुनै समस्या आइपर्दा अथवा निराश वा चिन्तित हुँदा यहोवालाई व्यग्र प्रार्थना गर्नुहोस्

  2. यहोवाको वचन र सङ्‌गठनबाट डोऱ्याइ र मदत खोज्नुहोस्

  3. आफ्नो परिस्थिति सुधार्न बाइबलको सिद्धान्तअनुसार कदम चाल्नुहोस्