सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  जून २०१६

 ख्रीष्टियन जीवन

“परमेश्वर मेरा सहायक हुनुहुन्छ”

“परमेश्वर मेरा सहायक हुनुहुन्छ”

दाऊदले आफ्नो जीवनमा विभिन्न समस्या भोगे। त्यतिबेला तिनले कस्तो महसुस गरे भन्ने कुरा भजन ५२-५९ मा उल्लेख गरिएको छ। यस्तो गाह्रो अवस्थामा पनि तिनले यहोवामाथि भरोसा राखे। (भज ५४:४; ५५:२२) यहोवाको वचनको लागि तिनले उहाँको प्रशंसा गरे। (भज ५६:१०) के हाम्रो पनि दाऊदको जस्तै विश्वास र यहोवामाथिको भरोसा छ? गाह्रो अवस्था आइपर्दा के हामी डोऱ्याइको लागि यहोवाको वचनमा भर पर्छौं? (हितो २:६) यी अवस्थामा तपाईंले कुन शास्त्रपदबाट बल पाउनुभएको छ:

  • निराश हुँदा

  • बिरामी पर्दा

  • कसैले बेइज्जत गर्दा

  • खेदोमा पर्दा