सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  जून २०१६

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | भजन ४५-५१

टुटेको हृदय भएकाहरूलाई यहोवाले त्याग्नुहुनेछैन

टुटेको हृदय भएकाहरूलाई यहोवाले त्याग्नुहुनेछैन

दाऊदले बेतशेबासित अवैध यौनसम्बन्ध राखे। भविष्यवक्ता नातानले तिनको यो पाप देखाइदिएपछि दाऊदले भजन ५१ अध्याय लेखेका थिए। तिनको अन्तस्करणले तिनलाई घोच्यो र तिनले आफ्नो पाप स्विकारे।—२श १२:१-१४.

दाऊदले पाप गरेका थिए तर तिनीसित यहोवासितको सम्बन्ध सुधार्ने मौका अझै थियो

५१:३, ४, ८-१२, १७

  • आफ्नो अन्तस्करणले सताएपछि तिनले पाप स्विकारे र पश्‍चात्ताप गरे

  • परमेश्वरको अनुमोदन गुमाएकोले दाऊदलाई आफ्नो हड्डी भाँचिएको जस्तो महसुस भयो

  • तिनले परमेश्वरबाट क्षमा पाउने, उहाँसितको सम्बन्ध सुधार्ने र पहिलाजस्तै आनन्दित हुने इच्छा व्यक्त गरे

  • यहोवाको आज्ञा पालन गर्ने इच्छा बढाइदिनुहोस् भनेर बिन्ती गरे

  • यहोवाले क्षमा गर्नुहुन्छ भनेर तिनी विश्वस्त थिए