सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  जून २०१६

जून २०-२६

भजन ४५-५१

जून २०-२६
 • गीत ६७ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • टुटेको हृदय भएकाहरूलाई यहोवाले त्याग्नुहुनेछैन”: (१० मि.)

  • भज ५१:१-४—दाऊदले गम्भीर पाप गरेकोमा मनैदेखि पश्‍चात्ताप गरे (ssbr पृ. १२-१३ अनु. ९-१३)

  • भज ५१:७-९—दाऊद पहिलाजस्तै आनन्दित हुन यहोवाबाट क्षमा पाउनु आवश्यक थियो (ssbr पृ. १५ अनु. १८-२०)

  • भज ५१:१०-१७—मनैदेखि पश्‍चात्ताप गर्नेलाई यहोवाले क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा दाऊदलाई थाह थियो (w१५ ६/१५ पृ. १४ अनु. ६; ssbr पृ. १६-१९ अनु. ४-१६)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • भज ४५:४—हामीले कुन सत्य बुझ्नै पर्छ? (w१४ २/१५ पृ. ५ अनु. ११)

  • भज ४८:१२, १३—यस शास्त्रपदले हामीले गर्नुपर्ने कस्तो कामबारे बताएको छ? (w१५ ७/१५ पृ. ९ अनु. १३)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) भज ४९:१०-५०:६

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

ख्रीष्टियन जीवन