सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  जून २०१६

जून १३-१९

भजन ३८-४४

जून १३-१९
 • गीत ४ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • यहोवाले बिरामीहरूलाई सम्हाल्नुहुनेछ”: (१० मि.)

  • भज ४१:१, २—दीनदुःखीहरूको ख्याल राख्नेहरू आनन्दित हुन्छन्‌ (w१५ १२/१५ पृ. २४ अनु. ७; w९१-E १०/१ पृ. १४ अनु. ६)

  • भज ४१:३—यहोवाको इच्छाअनुसार चल्नेहरू बिरामी पर्दा उहाँ तिनीहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ (w०८ ९/१ पृ. १५ अनु. १२-१३)

  • भज ४१:१२—भविष्यको आशाले बिरामीहरूलाई सहन मदत गर्छ (w१५ १२/१५ पृ. २७ अनु. १८-१९; w०८ १२/१ पृ. १३ अनु. १५)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • भज ३९:१, २—हामी कसरी आफ्नो बोलीमा लगाम लगाउन सक्छौं? (w०९-E ५/१५ पृ. ४ अनु. ५; w०६ ६/१ पृ. ५ अनु. १५)

  • भज ४१:९—दाऊदले भनेको कुरा येशूले आफूमा कसरी लागू गर्नुभयो? (w११ ८/१५ पृ. १३ अनु. ५; w०८ ९/१ पृ. १५ अनु. ११)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) भज ४२:६-४३:५

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

ख्रीष्टियन जीवन