सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

नमुना प्रस्तुति

नमुना प्रस्तुति

ब्यूँझनुहोस्!

प्रश्न: जीवनका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ केले दिन्छ जस्तो लाग्छ?

बाइबल पद: हितो २:९

अन्तमा: [पृष्ठ ६ र ७ को तलका पेटीहरू देखाउनुहोस्।] यस लेखमा अरू महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पनि जानकारी दिइएको छ।

ब्यूँझनुहोस्!

प्रश्न: छोराछोरीलाई जिम्मेवार व्यक्ति बनाउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?

बाइबल पद: हिब्रू ५:१४

अन्तमा: [पृष्ठ १४ मा भएको लेख देखाउनुहोस्।] यस लेखमा राम्रा-राम्रा सुझावहरू पाइन्छ।

पर्चाहरू

प्रश्न: यो प्रश्न हेर्नुहोस् त। [कुनै एउटा पर्चाको पहिलो पृष्ठमा भएको प्रश्न पढ्‌नुहोस्।] तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?

बाइबल पद: [पृष्ठ २ मा दिइएको शास्त्रपद देखाउनुहोस्।]

अन्तमा: यस शास्त्रपदले तपाईंको लागि कस्तो अर्थ राख्छ भनेर यस पर्चामा बताइएको छ।

मेरो प्रस्तुति

नमुना प्रस्तुति हेरेर आफ्नो प्रस्तुति बनाउनुहोस्