सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

माल्टामा पर्चाबाट प्रचार गर्दै

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका जून २०१६

नमुना प्रस्तुति

ब्यूँझनुहोस्! र पर्चाहरू प्रस्तुत गर्ने तरिकाहरू। यी उदाहरणहरू हेरेर आफ्नो प्रस्तुति तयार पार्नुहोस्।

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

यहोवामा भरोसा राख्नुहोस् अनि भलाइ गर्नुहोस्

भजन ३७ अध्यायमा पाइने सल्लाह लागू गर्नुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन

प्रचारकार्यमा अझै उन्नति गर्ने—भिडियोबाट सिकाउनुहोस्

प्रचारकार्यमा किन भिडियोहरू प्रयोग गर्नुपर्छ? हामी शिक्षण कला कसरी तिखार्न सक्छौं?

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

यहोवाले बिरामीहरूलाई सम्हाल्नुहुनेछ

आफ्ना वफादार सेवकहरू बिरामी पर्दा वा दुःख भोग्दा यहोवाले मदत गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा भजन ४१ अध्यायबाट सिक्न सक्छौं।

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

टुटेको हृदय भएकाहरूलाई यहोवाले त्याग्नुहुनेछैन

दाऊदले गरेका गम्भीर पापले तिनलाई कस्तो असर गऱ्यो भनेर भजन ५१ अध्यायमा पाइन्छ। यहोवासितको सम्बन्ध सुधार्न तिनलाई केले मदत गऱ्यो?

ख्रीष्टियन जीवन

परमेश्वरको राज्यले १०० वर्ष पार गऱ्यो

सन्‌ १९१४ देखि यता परमेश्वरको राज्यले के-कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गऱ्यो भनेर छलफल गर्न प्रश्नहरू प्रयोग गर्नुहोस्।

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

‘तपाईंको भारी यहोवामा राख्नुहोस्’

जीवनमा आइपर्ने समस्या, चिन्ता वा तनावको सामना गर्न भजन ५५:२२ मा पाइने सल्लाहले मदत गर्छ।

ख्रीष्टियन जीवन

“परमेश्वर मेरा सहायक हुनुहुन्छ”

दाऊदले यहोवाको वचनको लागि उहाँको प्रशंसा गरे। गाह्रो अवस्थामा तपाईंले कुन शास्त्रपदबाट बल पाउनुभएको छ?