सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | भजन ६०-६८

प्रार्थना सुन्नुहुने यहोवाको प्रशंसा गर्नुहोस्

प्रार्थना सुन्नुहुने यहोवाको प्रशंसा गर्नुहोस्

यहोवासामु तपाईंले गर्नुभएको वाचाबारे प्रार्थना गर्नुहोस्

६१:१, 

  • आफ्नो वाचाबारे प्रार्थना गर्दा त्यसलाई पूरा गर्ने अठोटलाई अझ बलियो पार्न सक्छौं

  • हामीले गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वाचा भनेको परमेश्वरप्रतिको हाम्रो समर्पण हो

हन्ना

प्रार्थनामा हृदयको दुःख पोखाएर यहोवामाथि भरोसा गरेको कुरा देखाउनुहोस्

६२:८

  • अर्थपूर्ण प्रार्थना गर्नुमा आफ्नो भित्री भावना पोखाउनु समावेश छ

  • तोकेरै प्रार्थना गर्दा यहोवाले जवाफ दिनुभएको कुरा अझ राम्ररी बुझ्न सक्छौं

येशू

यहोवा असल मन भएकाहरूले गरेको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ६५:१, २

  • मनैदेखि यहोवालाई चिन्न र उहाँको इच्छा पूरा गर्न चाहने ‘सबैको’ प्रार्थना उहाँ सुन्नुहुन्छ

  • हामी जुनसुकै बेला पनि यहोवालाई प्रार्थना गर्न सक्छौं

कर्नीलियस

तपाईंले प्रार्थनामा राख्न चाहेका विषयहरू लेख्नुहोस्।