सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  जुलाई २०१६

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | भजन ७९-८६

तपाईंको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति को हुनुहुन्छ?

तपाईंको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति को हुनुहुन्छ?

भजन ८३ को रचनाकार लेवी आसापको सन्तान हुन सक्छन्‌ जो राजा दाऊदकै समयका थिए। यो भजन शत्रु राष्ट्रहरू यहोवाका सेवकहरूका लागि खतरा भएको बेला लेखिएको थियो।

८३:१-५, १६

  • भजनरचयिताले उनको प्रार्थनामा आफ्नो सुरक्षालाई नभई यहोवाको नाम र शासन गर्ने उहाँको अधिकारलाई जोड दिए

  • आज पनि यहोवाका सेवकहरूले एकपछि अर्को आक्रमणको सामना गर्दै आएका छन्‌। हामीले वफादार भई सहँदा यहोवाको आदर हुन्छ

८३:१८

  • यहोवा हामीले उहाँको नाम थाह पाएको चाहनुहुन्छ

  • हामीले आफ्नो कामद्वारा यहोवा हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर देखाउनै पर्छ