भजन ८३ को रचनाकार लेवी आसापको सन्तान हुन सक्छन्‌ जो राजा दाऊदकै समयका थिए। यो भजन शत्रु राष्ट्रहरू यहोवाका सेवकहरूका लागि खतरा भएको बेला लेखिएको थियो।

८३:१-५, १६

  • भजनरचयिताले उनको प्रार्थनामा आफ्नो सुरक्षालाई नभई यहोवाको नाम र शासन गर्ने उहाँको अधिकारलाई जोड दिए

  • आज पनि यहोवाका सेवकहरूले एकपछि अर्को आक्रमणको सामना गर्दै आएका छन्‌। हामीले वफादार भई सहँदा यहोवाको आदर हुन्छ

८३:१८

  • यहोवा हामीले उहाँको नाम थाह पाएको चाहनुहुन्छ

  • हामीले आफ्नो कामद्वारा यहोवा हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर देखाउनै पर्छ