सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

जुलाई २५-३१

भजन ७९-८६

जुलाई २५-३१
 • गीत १३८ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • तपाईंको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति को हुनुहुन्छ?”: (१० मि.)

  • भज ८३:१-५—हाम्रो मुख्य चिन्ताको विषय यहोवाको नाम र शासन गर्ने उहाँको अधिकार हुनुपर्छ (w०८ १०/१ पृ. १७ अनु. ७-८)

  • भज ८३:१६—हामी दृढ र धीरजी हुँदा यहोवाको नामको आदर हुन्छ (w०८ १०/१ पृ. १९ अनु. १६)

  • भज ८३:१७, १८—सारा ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति यहोवा हुनुहुन्छ (w११ ५/१५ पृ. १६ अनु. १-२; w०८ १०/१ पृ. १९ अनु. १७-१८)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • भज ७९:९—यो पदबाट हाम्रो प्रार्थनाबारे के सिक्न सक्छौं? (w०६ ८/१ पृ. ५ अनु. ३)

  • भज ८६:५—यहोवा कुन अर्थमा “क्षमा गर्ने” परमेश्वर हुनुहुन्छ? (w०६ ८/१ पृ. ५ अनु. ७)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) भज ८५:८-८६:१७

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

ख्रीष्टियन जीवन

 • गीत १११

 • के परमेश्वरको नाम छ?: (१५ मि.) सुरुमा jw.org मा भएको के परमेश्वरको नाम छ?भन्ने भिडियो देखाउनुहोस्। (प्रकाशनहरू > पुस्तक र पुस्तिकाहरू अन्तर्गत हेर्नुहोस्। त्यसपछि सुसमाचार! पुस्तिकामा जानुहोस्। “साँचो परमेश्वर को हुनुहुन्छ?” भन्ने पाठमा यो भिडियो पाइन्छ।) त्यसपछि निम्न प्रश्नहरू छलफल गर्नुहोस्: अनौपचारिक साक्षी दिंदा, सार्वजनिक साक्षी दिंदा र घर-घरको प्रचारमा यो भिडियो कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ? यो भिडियो प्रयोग गर्दा तपाईंले कस्तो राम्रो अनुभव बटुल्नुभएको छ?

 • मण्डली बाइबल अध्ययन: (३० मि.) ia अध्या. २० अनु. १४-२६, पृ. १७९ को पुनरावृत्ति पेटी

 • पुनरावृत्ति र अर्को हप्ताको कार्यक्रमको परिचय (३ मि.)

 • गीत १४३ र प्रार्थना

  नोट: पहिला एक चोटि धुन सुन्नुहोस् अनि सबै मिलेर नयाँ गीत गाउनुहोस्।