सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  जुलाई २०१६

जुलाई १८-२४

भजन ७४-७८

जुलाई १८-२४
 • गीत ११० र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • यहोवाका कामहरू सम्झनुहोस्”: (१० मि.)

  • भज ७४:१६; ७७:६, ११, १२—यहोवाका कामहरूबारे मनन गर्नुहोस् (w१५ ८/१५ पृ. १० अनु. ३-४; w०४ ३/१ पृ. १९-२०; w०३ ७/१ पृ. १० अनु. ६-७)

  • भज ७५:४-७—नम्र पुरुषहरूलाई मण्डलीको हेरचाह गर्न नियुक्त गर्ने काम पनि यहोवाको काममा पर्छ (w०६ ८/१ पृ. ४ अनु. १; it-1-E पृ. ११६० अनु. ७)

  • भज ७८:११-१७—यहोवाले आफ्ना मानिसहरूका खातिर कसरी कदम चाल्नुभएको छ, सम्झनुहोस् (w०४ ४/१ पृ. २१-२२)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • भज ७८:२—यो पद भविष्यसूचक रूपमा कसरी मसीहको सम्बन्धमा लागू भयो? (w११ ८/१५ पृ. ११ अनु. १४)

  • भज ७८:४०, ४१—यी पदहरूअनुसार हाम्रो कामले कसरी यहोवालाई असर गर्न सक्छ? (w११ २/१५ पृ. २६ अनु. १२; w१० ११/१ पृ. १३ अनु. १६)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) भज ७८:१-२१

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

ख्रीष्टियन जीवन

 • गीत १५

 • स्थानीय आवश्यकता: (१० मि.)

 • ‘यहोवाले नै सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो’: (५ मि.) छलफलका लागि केही प्रश्न सोध्दै भाषण दिनुहोस्। jw.org मा भएको ‘यहोवाले नै सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो’ भन्ने भिडियो देखाउनुहोस्। (बाइबलको शिक्षा > केटाकेटी अन्तर्गत हेर्नुहोस्।) त्यसपछि केटाकेटीलाई मञ्चमा बोलाएर यस भिडियोबारे केही प्रश्न सोध्नुहोस्।

 • मण्डली बाइबल अध्ययन: (३० मि.) ia अध्या. २० अनु. १-१३

 • पुनरावृत्ति र अर्को हप्ताको कार्यक्रमको परिचय (३ मि.)

 • गीत ७३ र प्रार्थना