साँचो उपासनाप्रतिको हाम्रो जोस स्पष्ट देखिनुपर्छ

६९:९

  • आफ्नो जीवनभर दाऊदले यहोवाप्रति जोस देखाए

  • दाऊदले कसैलाई पनि यहोवाको ठाउँ ओगट्‌न वा उहाँको नामलाई कलङ्‌कित पार्न दिएनन्‌

पाको उमेरकाहरूले जवानहरूलाई जोसिलो हुन मदत गर्न सक्छन्‌

७१:१७, १८

  • यस भजनका लेखक, जो सायद दाऊद हुन सक्छन्‌, तिनले अर्को पुस्तालाई सिकाउने चाहना व्यक्त गरे

  • आमाबाबु र परिपक्व ख्रीष्टियनहरूले जवानहरूलाई प्रशिक्षण दिन सक्छन्‌

परमेश्वरको राज्यले मानिसजातिको लागि के गर्नेछ भनेर अरूलाई बताउन हाम्रो जोसले हामीलाई उत्प्रेरित गर्छ

७२:३, १२, १४, १६-१९

  • पद ३—जताततै शान्ति छाउनेछ

  • पद १२—दरिद्रले छुटकारा पाउनेछ

  • पद १४, NRV—हिंसा हुनेछैन

  • पद १६—सबैका लागि प्रशस्त गरी अन्न हुने