सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  जुलाई २०१६

जुलाई ११-१७

भजन ६९-७३

जुलाई ११-१७
 • गीत ९२ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • यहोवाका सेवकहरू साँचो उपासनामा जोसिला छन्‌”: (१० मि.)

  • भज ६९:९—साँचो उपासनाप्रतिको हाम्रो जोस स्पष्ट देखिनुपर्छ (w१० १२/१ पृ. १५-१८ अनु. २-१७)

  • भज ७१:१७, १८—पाको उमेरकाहरूले जवानहरूलाई जोसिलो हुन मदत गर्न सक्छन्‌ (w१४ १/१५ पृ. २३-२४ अनु. ४-१०)

  • भज ७२:३, १२, १४, १६-१९—परमेश्वरको राज्यले मानिसजातिको लागि के गर्नेछ भनेर अरूलाई बताउन हाम्रो जोसले हामीलाई उत्प्रेरित गर्छ (w१५-E १०/१ पृ. १६ अनु. ३; w१० ८/१ पृ. ३२ अनु. १९-२०)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • भज ६९:४, २१—यी पदहरू भविष्यसूचक रूपमा कसरी मसीहको सम्बन्धमा लागू भयो? (w११ ८/१५ पृ. ११ अनु. १७; w११ ८/१५ पृ. १५ अनु. १५)

  • भज ७३:२४—यहोवा आफ्ना सेवकहरूलाई कसरी महिमा दिनुहुन्छ? (w१३ २/१५ पृ. २५-२६ अनु. ३-४)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) भज ७३:१-२८

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

ख्रीष्टियन जीवन