सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  जुलाई २०१६

नमुना प्रस्तुति

नमुना प्रस्तुति

ब्यूँझनुहोस्!

प्रश्न: तपाईंको विचारमा श्रीमान्‌-श्रीमतीको कुरा नमिल्दा के गर्नुपर्छ?

बाइबल पद: याकूब १:१९

अन्तमा: यो लेखमा श्रीमान्‌-श्रीमतीको लागि उपयोगी सल्लाह दिइएको छ।

ब्यूँझनुहोस्!

प्रश्न: केही मानिसहरू आफू धार्मिक व्यक्ति हो भनेर दाबी गर्छन्‌। तर तिनीहरूले “विश्वास” भनेको के हो, त्यसको अर्थ राम्ररी बुझेका हुँदैनन्‌। तपाईंको विचारमा विश्वास भनेको के हो र यो किन महत्त्वपूर्ण छ?

बाइबल पद: हिब्रू ११:१

अन्तमा: बाइबलले यस विषयमा के भन्छ, यो लेखमा राम्ररी बताइएको छ। यस लेखबाट थप कुरा छलफल गर्न अर्को हप्ता आउन सक्छु कि?

परमेश्वरबाट आएको सुसमाचार!

प्रश्न: धेरैलाई बाइबल भविष्यवाणी पढ्‌नु भनेको अखबार पढ्‌नुजस्तै लाग्छ। तपाईंले यीमध्ये कुनचाहिं भविष्यवाणी पूरा भएको देख्नुभएको वा सुन्नुभएको छ?

बाइबल पद: २ति ३:१-५

अन्तमा: यस्तो अवस्था हुनु परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि वास्तवमा किन सुसमाचार हो भनेर यस पुस्तिकामा बताइएको छ। [पहिलो पाठको दोस्रो प्रश्नलाई जोड दिनुहोस्।]

मेरो प्रस्तुति

नमुना प्रस्तुति हेरेर आफ्नो प्रस्तुति बनाउनुहोस्।