राजा येशूले आफ्नो बगालको हेरचाह गर्न “राजकुमारहरू” अर्थात्‌ एल्डरहरूको प्रबन्ध गर्नुहुन्छ

३२:१-३

  • “आँधीबेहरीबाट आड लिने ठाउँ”-जस्तै तिनीहरू बगाललाई सतावट र निरुत्साहित पार्ने कुराहरूदेखि जोगाउँछन्‌

  • ‘सुक्खा ठाउँमा पानी भएको खोला’-जस्तै तिनीहरूले आध्यात्मिक रूपमा तिर्खाएकाहरूलाई शुद्ध र पवित्र सत्य सिकाएर स्फूर्ति दिन्छन्‌

  • ‘सुक्खा भूमिमा ठूलो चट्टानको छाया’-जस्तै तिनीहरूले बगाललाई आध्यात्मिक रूपमा डोऱ्याइ र स्फूर्ति दिएर ढुक्क महसुस गराउँछन्‌