सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  जनवरी २०१७

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | यशैया ४३-४६

यहोवाले गर्नुभएका सबै भविष्यवाणी पूरा हुन्छ

यहोवाले गर्नुभएका सबै भविष्यवाणी पूरा हुन्छ
दृश्य
अक्षर
चित्र

बेबिलोनलाई पराजित गर्नुभन्दा लगभग २०० वर्ष अगाडि नै त्यसबारे यहोवाले यशैया मार्फत विस्तृत जानकारी दिनुभएको थियो।

४४:२७–४५:२

  • कोरेसले बेबिलोनलाई पराजित गर्ने थियो

  • सहरको मूल ढोकाहरू खुल्ला छोडिने थिए

  • सहरलाई सुरक्षा दिने मुख्य यूफ्रेटिस नदी ‘सुकाइने’ थियो