दृश्य
अक्षर
चित्र

बेबिलोनलाई पराजित गर्नुभन्दा लगभग २०० वर्ष अगाडि नै त्यसबारे यहोवाले यशैया मार्फत विस्तृत जानकारी दिनुभएको थियो।

४४:२७–४५:२

  • कोरेसले बेबिलोनलाई पराजित गर्ने थियो

  • सहरको मूल ढोकाहरू खुल्ला छोडिने थिए

  • सहरलाई सुरक्षा दिने मुख्य यूफ्रेटिस नदी ‘सुकाइने’ थियो