सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  जनवरी २०१७

जनवरी २-८

यशैया २४-२८

जनवरी २-८
 • गीत १२ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • यहोवाले आफ्ना जनहरूको हेरचाह गर्नुहुन्छ”: (१०मि.)

  • यशै २५:४, ५—यहोवाले उहाँको सेवा गर्न चाहनेहरू सबैलाई आध्यात्मिक सुरक्षा दिनुहुन्छ (ip-1-E पृ. २७२ अनु. ५)

  • यशै २५:६—यहोवाले आफूले गरेको प्रतिज्ञाअनुसार प्रशस्त आध्यात्मिक भोजन दिनुभएको छ (w१६.०५ पृ.२४ अनु. ४; ip-1-E पृ. २७३ अनु. ६-७)

  • यशै २५:७, ८—अब छिट्टै पाप र मृत्यु सदाको लागि नामेट पारिनेछ (w१४ ९/१५ पृ. २६ अनु. १५; ip-1-E पृ. २७३-२७४ अनु. ८-९)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • यशै २६:१५—यहोवाले “देशका सारा सीमाना” बढाउनु हुँदा हामी कसरी योगदान पुऱ्याउन सक्छौं? (w१५ ७/१५ पृ. ११ अनु. १८)

  • यशै २६:२०—भविष्यवाणी गरिएको “भित्री कोठाहरू”-ले सम्भवतः कुन कुरालाई बुझाउँछ? (w१३ ३/१५ पृ. २३ अनु. १५-१६)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) यशै २८:१-१३

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • यस महिनाको प्रस्तुति तयार पार्नुहोस्: (१५ मि.) “नमुना प्रस्तुति”-मा आधारित छलफल। पालैसित भिडियो देखाउनुहोस् र त्यसका मुख्य बुँदाहरू छलफल गर्नुहोस्। यदि कसैले सृष्टिकर्ताको अस्तित्वबारे अझ धेरै कुरा बुझ्न चाहेमा प्रकाशकले जनवरी महिनामा जीवनको उद्देश्य के हो भन्ने पुस्तिका पनि दिन सक्छन्‌।

ख्रीष्टियन जीवन

 • गीत १३८

 • स्थानीय आवश्यकता: (१५ मि.) स्थानीय आवश्यकताको लागि कुनै विषय छैन भने वार्षिक पुस्तक-बाट सिकेको कुरा छलफल गर्नुहोस्। (yb१६-E पृ. १४०-१४२)

 • मण्डली बाइबल अध्ययन: (३० मि.) kr अध्या. ६ अनु. ८-१५, पृ. ६३ को पेटी

 • पुनरावृत्ति र अर्को हप्ताको कार्यक्रमको परिचय (३ मि.)

 • गीत ६६ र प्रार्थना