सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  जनवरी २०१७

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | यशैया ३८-४२

यहोवाले दुर्बलहरूलाई बल दिनुहुन्छ

यहोवाले दुर्बलहरूलाई बल दिनुहुन्छ

४०:२९-३१

  • उष्ण हावा वा न्यानो हावाका लहरहरू प्रयोग गरेर चील घण्टौंसम्म आकाशमा उडिरहन सक्छ। उड्‌दै जाँदा उष्ण हावा भएको ठाउँमा पुगेपछि चीलले न्यानो हावाको लहरमा चक्कर लाउँछ, जसले चीललाई माथि-माथि लग्छ। एउटा निश्‍चित उँचाइमा पुगेपछि चील बिस्तारै अर्को उष्ण हावामा जान्छ र त्यहाँ पनि त्यही प्रक्रिया दोहोऱ्याउँछ।

  • चील घण्टौंसम्म नथाकीकन उडिरहन सक्छ। यसबाट हामी पनि परमेश्वरले दिनुहुने बलले उहाँको सेवामा नथाकीकन लागिरहन सक्छौं भनेर बुझ्न सक्छौं।