अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

हाम्रो ख्रीष्टियन जीवन र प्रचारकार्य—अभ्यास पुस्तिका जनवरी २०१७

जनवरी १६-२२

यशैया ३४-३७

जनवरी १६-२२
 • गीत ३१ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • ‘हिजकियाहले आफ्नो विश्वासको इनाम पाए’: (१० मि.)

  • यशै ३६:१, ४-१०, १५, १८-२०—अश्शूरीहरूले यहोवाको निन्दा गर्नुका साथै उहाँका जनहरूलाई धम्की दिए (ip-1-E पृ. ३८६-३८८ अनु. ७-१४)

  • यशै ३७:१, २, १४-२०—हिजकियाह यहोवामाथि भरोसा राख्छन्‌ (ip-1-E पृ. ३८९-३९१ अनु. १५-१७)

  • यशै ३७:३३-३८—यहोवा आफ्ना जनहरूको पक्षमा लड्‌नुभयो (ip-1-E पृ. ३९१-३९४ अनु. १८-२२)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • यशै ३५:८—“पवित्र बाटो” के हो र यसमा हिंड्‌न को योग्य छन्‌? (w०८-E ५/१५ पृ. २६ अनु. ४; पृ. २७ अनु. १)

  • यशै ३६:२, ३, २२—शेब्नाले अनुशासन स्वीकार्ने सन्दर्भमा कसरी राम्रो उदाहरण बसाले? (w०७ २/१ पृ. ८ अनु. ६)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) यशै ३६:१–१२

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • पहिलो भेट: (२ मि. वा कम) मत्ती २४:३, ७, १४—सत्य सिकाउनुहोस्—पुनःभेटको लागि बाटो तयार पार्नुहोस्।

 • पुनःभेट: (४ मि. वा कम) २ति ३:१-५—सत्य सिकाउनुहोस्—JW.ORG कार्ड दिनुहोस्।

 • बाइबल अध्ययन: (६ मि. वा कम) bh पृ. ३२ अनु. ११-१२—विद्यार्थीलाई सभाको निम्तो दिनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन

 • गीत ९१

 • ‘हे यहोवा, मैले तपाईंकै भरोसा गरेको छु’: (१५ मि.) सुरुमा ‘हे यहोवा, मैले तपाईंकै भरोसा गरेको छु’—एक झलक भिडियो देखाउनुहोस्। त्यसपछि प्रश्नोत्तर गर्नुहोस्।

 • मण्डली बाइबल अध्ययन: (३० मि.) kr अध्या. ७ अनु. १-९

 • पुनरावृत्ति र अर्को हप्ताको कार्यक्रमको परिचय (३ मि.)

 • गीत ९६ र प्रार्थना