सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

नमुना प्रस्तुति

नमुना प्रस्तुति

प्रहरीधरहरा

प्रश्न: कसै-कसैलाई बाइबल पुरानो जमानाको किताब हो जस्तो लाग्छ। अनि कसैलाई चाहिं अहिले पनि उपयोगी छ जस्तो लाग्छ। तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?

बाइबल पद: २ति ३:१६, १७

अन्तमा: यस पत्रिकामा बाइबलले दिने व्यावहारिक सल्लाहबारे बताइएको छ। अनि बाइबल पढेर कसरी लाभ उठाउन सकिन्छ भनेर सुझाव पनि दिइएको छ।

सत्य सिकाउनुहोस्

प्रश्न: के संसारको अन्त नजिकै छ?

बाइबल पद: मत्ती २४:३, ७, १४

सत्य: हामी अन्तको समयमा बाँचिरहेका छौं भनेर बाइबल भविष्यवाणीहरूले देखाउँछ। यो सुसमाचार हो, किनभने अब छिट्टै राम्रो समय आउनेछ।

जीवनको उद्देश्य के हो?

प्रश्न: तपाईंलाई कस्तो लाग्छ, जीवन परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो वा संयोगले सुरु भएको हो?

अन्तमा: सृष्टिकर्तामाथि विश्वास गर्न सक्ने थुप्रै प्रमाणहरू यस पुस्तिकामा दिइएको छ। अर्को चोटि पृष्ठ ६ को “के जीवन संयोगले सुरु भएको हो?” भन्ने प्रश्नबारे तपाईंसँग कुरा गर्न चाहन्छु।

मेरो प्रस्तुति

नमुना प्रस्तुति हेरेर आफ्नो प्रस्तुति बनाउनुहोस्