सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  जनवरी २०१६

 बहुमूल्य रत्न खोजौं | २ इतिहास २९–३२

साँचो उपासनाको लागि कडा मेहनत गर्नुपर्छ

साँचो उपासनाको लागि कडा मेहनत गर्नुपर्छ
दृश्य
अक्षर
चित्र

हिजकियाहले साँचो उपासना पुनर्स्थापना गरे

२९:१०-१७

 • ई.पू. ७४६-७१६

  हिजकियाहको शासन

 • नीसान ई.पू. ७४६

  • दिन १-८: भित्री चोकबाट अशुद्ध कुराहरू हटाइयो

  • दिन ९-१६: यहोवाको मन्दिर पवित्र पारियो

  • इस्राएलीहरूको पापको प्रायश्‍चित गर्न पापबलि चढाइयो र साँचो उपासना पुनर्स्थापना गरियो

 • ई.पू. ७४०

  सामरियाको पतन

हिजकियाहले निष्कपट मानिसहरूलाई उपासनाको लागि एक ठाउँमा भेला हुन आग्रह गरे

३०:५, ६, १०-१२

 • निस्तार-चाडको घोषणा गर्न समाचारवाहकहरूलाई बेर्शेबादेखि दानसम्म पठाइयो

 • धेरैले तिनीहरूको कुरा माने तर कसै-कसैले गिल्ला गरे