सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  जनवरी २०१६

जनवरी २५-३१

एज्रा ६-१०

जनवरी २५-३१
 • गीत १० र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • यहोवालाई स्वेच्छाले सेवा गर्ने उपासकहरू मन पर्छ”: (१० मि.)

  • एज्रा ७:१०—एज्राले आफ्नो मन तयार पारे

  • एज्रा ७:१२-२८—एज्राले यरूशलेम फर्कन तयारी गरे

  • एज्रा ८:२१-२३—यहोवा आफ्ना सेवकहरूलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ भनेर एज्रा ढुक्क थिए

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • एज्रा ९:१, २—‘विदेशीहरूसित’ विवाह गर्नुमा के-कस्ता खतराहरू थिए? (w०६ १/१ पृ. ३० अनु. १)

  • एज्रा १०:३—पत्नीहरूसितै किन छोराछोरी पनि त्यागिए? (w०६ १/१ पृ. ३० अनु. २)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: एज्रा ७:१८–२८ (४ मि. वा कम)

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • पहिलो भेट: (२ मि. वा कम) सुसमाचार पुस्तिका दिनुहोस् अनि पाठ ८, प्रश्न १, अनुच्छेद १ छलफल गर्नुहोस्। पुनःभेटको लागि बाटो तयार पार्नुहोस्।

 • पुनःभेट: (४ मि. वा कम) सुसमाचार पुस्तिका स्वीकारेका व्यक्तिलाई पुनःभेट कसरी गर्न सकिन्छ, देखाउनुहोस् र पाठ ८, प्रश्न १, अनुच्छेद २ छलफल गर्नुहोस्। अर्को भेटको लागि बाटो तयार पार्नुहोस्।

 • बाइबल अध्ययन: (६ मि. वा कम) सुसमाचार पुस्तिकाको पाठ ८, प्रश्न २ बाट अध्ययन गरेको देखाउनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन