सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

 बहुमूल्य रत्न खोजौं | एज्रा १–५

यहोवा सधैं आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुन्छ

यहोवा सधैं आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुन्छ
दृश्य
अक्षर
चित्र

यरूशलेममा साँचो उपासना पुनर्स्थापित हुनेछ भनेर यहोवाले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तर यहूदीहरू बेबिलोनबाट यरूशलेम फर्केपछि तिनीहरूले अनेकन्‌ समस्या भोग्नुपऱ्यो। मन्दिरको निर्माणकार्य रोक्न शाही उर्दी जारी गरियो। यसले गर्दा यहूदीहरूले निर्माणकार्य पूरा होला कि नहोला भनेर शङ्का गरे।

 1. ई.पू. ५३७ तिर

  कोरेसले मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने उर्दी दिए

 2. ३:३

  सातौं महिना

  वेदी निर्माण गरियो; बलिदान चढाइयो

 3. ३:१०, ११

  ई.पू. ५३६

  जग हालियो

 4. ४:२३, २४

  ई.पू. ५२२

  राजा आर्टजारसेजले निर्माणकार्यमा रोक लगाए

 5. ५:१, २

  ई.पू. ५२०

  जकर्याह र हाग्गैले मानिसहरूलाई निर्माणकार्य फेरि सुरु गर्न प्रोत्साहन दिए

 6. ६:१५

  ई.पू. ५१५

  निर्माणकार्य सम्पन्न