अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

हाम्रो ख्रीष्टियन जीवन र प्रचारकार्य—अभ्यास पुस्तिका जनवरी २०१६

 बहुमूल्य रत्न खोजौं | २ इतिहास ३३–३६

यहोवा साँचो पश्‍चात्ताप गरेको चाहनुहुन्छ

यहोवा साँचो पश्‍चात्ताप गरेको चाहनुहुन्छ
दृश्य
अक्षर
चित्र

राजा मनश्शे

यहोवाले तिनलाई अश्शूरीहरूद्वारा कैद हुन र बेबिलोनमा लगिन दिनुभयो

कैद हुनुअघि

 • झूटा देवताहरूको लागि वेदी बनाए

 • आफ्ना छोराहरू बलि दिए

 • निर्दोषहरूको हत्या गरे

 • जनतालाई तन्त्रमन्त्र गर्न उक्साए

कैदबाट मुक्त भएपछि

 • आफूलाई नम्र तुल्याए

 • यहोवालाई प्रार्थना गरे; बलिदान चढाए

 • झूटा देवताहरूको वेदी हटाए

 • जनतालाई यहोवाको सेवा गर्न आग्रह गरे

राजा योशियाह

शासनकालमा

 • यहोवालाई खोजे

 • यहूदा र यरूशलेमबाट झूटो उपासना हटाए

 • यहोवाको मन्दिर मर्मत गरे; व्यवस्थाको पुस्तक भेट्टाए