सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  जनवरी २०१६

जनवरी ११-१७

२ इतिहास ३३–३६

जनवरी ११-१७
 • गीत ३५ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • यहोवा साँचो पश्‍चात्ताप गरेको चाहनुहुन्छ”: (१० मि.)

  • २इ ३३:२-९, १२-१६—साँचो पश्‍चात्ताप गरेकोले यहोवाले मनश्शेलाई दया देखाउनुभयो (w०५ १२/१ पृ. २१ अनु. ६)

  • २इ ३४:१८, ३०, ३३—परमेश्वरको वचन पढ्दा र पढेको कुरा मनन गर्दा यहोवाको इच्छाअनुसार चल्न उत्प्रेरित हुन्छौं (w०५ १२/१ पृ. २१ अनु. ११)

  • २इ ३६:१५-१७—यहोवाको दया र धीरजको सीमा छ (w०५ १२/१ पृ. २१ अनु. ८)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • २इ ३३:११—मनश्शेलाई बेबिलोन लगिंदा कुनचाहिं भविष्यवाणी पूरा भयो? (it-1-E पृ. ६२ अनु. २; w०६ १२/१ पृ. १३ अनु. ५)

  • २इ ३४:१-३—योशियाहबाट हामी कस्तो प्रोत्साहन पाउन सक्छौं? (w०५ १२/१ पृ. २१ अनु. ७)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: २इ ३४:२२-३३ (४ मि. वा कम)

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • पहिलो भेट: (२ मि. वा कम) सृष्टिकर्ताको कुरा सुन्नुहोस् र सधैंभरि बाँच्नुहोस् भन्ने पुस्तिका दिंदै कुराकानी सुरु गर्नुहोस्। पुनःभेटको लागि बाटो तयार पार्नुहोस्।

 • पुनःभेट: (४ मि. वा कम) सृष्टिकर्ताको कुरा सुन्नुहोस् र सधैंभरि बाँच्नुहोस् भन्ने पुस्तिका स्वीकारेका व्यक्तिलाई कसरी पुनःभेट गर्न सकिन्छ, देखाउनुहोस्। अर्को भेटको लागि बाटो तयार पार्नुहोस्।

 • बाइबल अध्ययन: (६ मि. वा कम) बाइबल अध्ययन गरेको देखाउनुहोस्। (bh पृ. ९-१० अनु. ६-७)

ख्रीष्टियन जीवन