सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

नमुना प्रस्तुति

नमुना प्रस्तुति

ब्यूँझनुहोस्!

प्रश्न: हामी सबैको परिवारमा कहिलेकाहीं मनमुटाव हुन्छ। तपाईंको विचारमा परिवारमा कसरी शान्ति कायम गर्न सकिन्छ होला?

बाइबल पद: कल ३:१२

अन्तमा: यस पत्रिकामा परिवारमा शान्ति कायम गर्न मदत दिने बाइबलका सल्लाहहरू दिइएको छ। यस विषयमा तपाईंसँग पछि फेरि कुरा गरौंला नि, हुन्न?

परमेश्वरबाट आएको सुसमाचार!

सुरुमा: हामी जीवनका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूबारे कुरा गर्दै छौं। यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ बाइबलमा पाइन्छ। यस पुस्तिकाले तपाईंलाई बाइबलको कुरा बुझ्न मदत गर्छ।

प्रश्न: तपाईंले कहिल्यै बाइबल पढ्नुभएको थियो कि? यस पुस्तिकामा भएका कुराहरू बुझ्न सजिलो छ। [पाठ २ को प्रश्न १ छलफल गर्नुहोस्।]

बाइबल पद: प्रका ४:११

मेरो प्रस्तुति

नमुना प्रस्तुति हेरेर आफ्नो प्रस्तुति बनाउनुहोस्