सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | अय्यूब ३३-३७

साँचो साथीले उत्थानदायी सल्लाह दिन्छ

साँचो साथीले उत्थानदायी सल्लाह दिन्छ
दृश्य
अक्षर
चित्र

एलीहूको बोली र व्यवहार एलीपज, बिल्दद र सोपरको भन्दा बिलकुलै फरक थियो। तिनले अय्यूबलाई उत्थानदायी सल्लाह दिएर असल साथीको कर्तव्य निभाए। तिनले कत्ति राम्रो उदाहरण बसाले!

राम्रो सल्लाह दिने व्यक्ति कस्तो हुन्छ?

एलीहूले राम्रो उदाहरण बसाले

३२:४-७, ११, १२; ३३:१

 

 • धीरजी

 • ध्यान दिएर सुन्ने

 • अरूको आदर गर्ने

 
 • एलीहूले आफूभन्दा पाको व्यक्तिहरूको कुरा नसिद्धिएसम्म धैर्य गरेर पर्खे

 • तिनले सबै कुरा ध्यान दिएर सुने, अवस्था राम्ररी बुझे अनि मात्र सल्लाह दिए

 • तिनले अय्यूबको नामै लिएर साथीसित जस्तै गरी कुरा गरे

 

३३:६, ७, ३२

 

 • नम्र

 • कुरा गर्न सजिलो

 • अरूको भावना बुझ्ने

 
 • एलीहू नम्र र दयालु थिए; तिनले आफूबाट पनि गल्ती हुन सक्छ भनेर मानिलिए

 • तिनले अय्यूबको पीडा महसुस गरे

 

३३:२४, २५; ३५:२, 

 

 • निष्पक्ष

 • दयालु

 • परमेश्वरको निर्देशन खोज्ने

 
 • अय्यूबले आफ्नो सोचाइ सच्याउनुपर्छ भनेर एलीहूले तिनलाई राम्ररी सम्झाए

 • आफूलाई सही साबित गर्न खोज्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन भनेर एलीहूले अय्यूबलाई बुझाए

 • एलीहूको सल्लाहले अय्यूबलाई यहोवाबाट थप निर्देशन खोज्न मदत गऱ्यो