• गीत ५० र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • साँचो साथीले उत्थानदायी सल्लाह दिन्छ”: (१० मि.)

  • अय्यू ३३:१-५—एलीहूले अय्यूबलाई आदर गरे (w९५ २/१५ पृ. २९ अनु. ३-५)

  • अय्यू ३३:६, ७—एलीहू नम्र र दयालु थिए (w९५ २/१५ पृ. २९ अनु. ३-५)

  • अय्यू ३३:२४, २५—एलीहूले अय्यूबलाई उत्थानदायी सल्लाह दिए (w११ १०/१ पृ. २८ अनु. ३; w०९ ४/१ पृ. १२ अनु. ८)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • अय्यू ३३:२४, २५—एलीहूले “छुटाउने दाम” भनेर केलाई सङ्‌केत गर्दै थिए? (w११ १०/१ पृ. २८ अनु. ३-५)

  • अय्यू ३४:३६—अय्यूबको परीक्षा कुन हदसम्म हुने थियो अनि यसबाट के सिक्न सक्छौं? (w९४ ११/१ पृ. २४ अनु. १०)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: अय्यू ३३:१-२५ (४ मि. वा कम)

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • पहिलो भेट: नमुना प्रस्तुतिमा देखाइएजस्तै सन्‌ २०१६ को अधिवेशनको निम्तोपर्ची दिनुहोस्। (२ मि. वा कम)

 • पुनःभेट: fg पाठ १२ अनु. ४-५—निम्तोपर्ची स्विकारेका व्यक्तिलाई पुनःभेट कसरी गर्न सकिन्छ, देखाउनुहोस्। अर्को भेटको लागि बाटो तयार पार्नुहोस्। (४ मि. वा कम)

 • बाइबल अध्ययन: jl पाठ ११ बाट कुराकानी गर्नुहोस्। विद्यार्थीलाई आउँदो अधिवेशनमा उपस्थित हुन प्रोत्साहन दिनुहोस्। (६ मि. वा कम)

ख्रीष्टियन जीवन

 • गीत १२४

 • अधिवेशनको बेला ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू”: (८ मि.) भाषण। अधिवेशनको बेला ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भिडियो देखाउनुहोस्। तीनै दिन अधिवेशनमा उपस्थित हुन प्रोत्साहन दिनुहोस्। मण्डलीले निम्तोपर्ची बाँड्‌ने अभियानको लागि गरेको प्रबन्धबारे बताउनुहोस्।

 • स्थानीय आवश्यकता: (७ मि.)

 • मण्डली बाइबल अध्ययन: ia अध्या. १४ अनु. १-१३ (३० मि.)

 • पुनरावृत्ति र अर्को हप्ताको कार्यक्रमको परिचय (३ मि.)

 • गीत २१ र प्रार्थना