सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

अगस्त ७-१३

इजकिएल २८-३१

अगस्त ७-१३
 • गीत ८५ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • यहोवाले मूर्तिपूजक राष्ट्रलाई इनाम दिनुभयो”: (१० मि.)

  • इज २९:१८—राजा नबूकदनेसरले टायरविरुद्ध गरेको युद्धका लागि केही इनाम पाएनन्‌ (it-2-E पृ. ११३६ अनु. ४)

  • इज २९:१९—राजा नबूकदनेसरले टायरको सट्टामा लुटको मालको रूपमा मिश्र पाए (it-1-E पृ. ६९८ अनु. ५)

  • इज २९:२०—बेबिलोनीहरूले यहोवाको निम्ति काम गरेकोले उहाँले तिनीहरूलाई इनाम दिनुभयो (g८६-E ११/८ पृ. २७ अनु. ४-५)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • इज २८:१२-१९—टायरको शासकले चालेको कदम कसरी सैतानले चालेको कदमसित मिल्छ? (it-2-E पृ. ६०४ अनु. ४-५)

  • इज ३०:१३, १४—यो भविष्यवाणी कसरी पूरा भयो? (w०३ ७/१ पृ. ३२ अनु. १-३)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट तपाईंले यहोवाबारे के सिक्नुभयो?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट तपाईंले अरू कस्ता बहुमूल्य रत्न भेट्टाउनुभयो?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) इज २९:१-१२

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • यस महिनाको प्रस्तुति तयार पार्नुहोस्: (१५ मि.) “नमुना प्रस्तुति”-मा आधारित छलफल। पालैसित भिडियो देखाउनुहोस् र त्यसका मुख्य बुँदाहरू छलफल गर्नुहोस्। वर्तमान घटनाहरू चलाएर घरधनीको चासो जगाउन अनि सुसमाचार पुस्तिका प्रस्तुत गर्दा के तपाईं सुसमाचार सुन्न चाहनुहुन्छ? भिडियो देखाउन प्रकाशकहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन