सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  अगस्त २०१६

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | भजन ९२-१०१

बुढेसकालमा पनि आध्यात्मिक फल फलाइरहनुहोस्

बुढेसकालमा पनि आध्यात्मिक फल फलाइरहनुहोस्

९२:१२

खजूरको रूखले १०० वर्ष काट्‌दा समेत फल फलाइरहेको हुन्छ

वृद्धहरूले यी कुराहरू गरेर आध्यात्मिक फल फलाइरहन सक्छन्‌

९२:१३-१५

  • अरूको खातिर प्रार्थना गरेर

  • बाइबलको अध्ययन गरेर

  • सभाहरूमा उपस्थित भएर र भाग लिएर

  • अरूसित आफ्नो अनुभव बाँडेर

  • तनमनले प्रचारकार्यमा भाग लिएर