सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  अगस्त २०१६

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | भजन ११०-११८

‘म यहोवालाई के भर्ना चढाऊँ?’

‘म यहोवालाई के भर्ना चढाऊँ?’

यहोवाले भजनरचयितालाई “मृत्युका पासोहरू”-बाट जोगाउनुभएकोले तिनी यहोवाप्रति मनैदेखि आभारी भए। (भज ११६:३) यहोवाप्रति आफ्नो सबै वाचा र दायित्व पूरा गरेर तिनी यहोवाप्रति कृतज्ञ भएको कुरा देखाउन चाहन्थे।

यो हप्ता म यहोवाप्रति किन कृतज्ञ छु?

यहोवाप्रति कृतज्ञ भएको कसरी देखाउन सक्छु?