सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  अगस्त २०१६

अगस्त २९–सेप्टेम्बर ४

भजन ११०-११८

अगस्त २९–सेप्टेम्बर ४
 • गीत ६१ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • ‘म यहोवालाई के भर्ना चढाऊँ?’: (१० मि.)

  • भज ११६:३, ४, ८—यहोवाले भजनरचयितालाई मृत्युको मुखबाट बचाउनुभयो (w८७-E ३/१५ पृ. २४ अनु. ५)

  • भज ११६:१२—भजनरचयिता यहोवाप्रति कृतज्ञ भएको कुरा देखाउन चाहन्थे (w०९-E ७/१५ पृ. २९ अनु. ४-५; w९८ १२/१ पृ. २४ अनु. ३)

  • भज ११६:१३, १४, १७, १८—भजनरचयिता यहोवाप्रति आफ्नो सबै दायित्व पूरा गर्न चाहन्थे (w१० ४/१ पृ. २९, पेटी)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • भज ११०:४—यस पदमा उल्लेख गरिएको “शपथ” के हो? (w१४ १०/१५ पृ. ११ अनु. १५-१७; w०६ ९/१ पृ. १८ अनु. ७)

  • भज ११६:१५—अन्त्येष्टि भाषण दिंदा यो पद किन मृतकलाई लागू गर्नु हुँदैन? (w१२ ५/१५ पृ. २२ अनु. २)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) भज ११०:१–१११:१०

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • पहिलो भेट: (२ मि. वा कम) ll पाठ १६—पुनःभेटको लागि बाटो तयार पार्नुहोस्।

 • पुनःभेट: (४ मि. वा कम) ll पाठ १७—अर्को भेटको लागि बाटो तयार पार्नुहोस्।

 • बाइबल अध्ययन: (६ मि. वा कम) bh पृ. १७९-१८१ अनु. १७-१९—छलफल गरेको कुरा लागू गर्न विद्यार्थीलाई मदत दिनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन

 • गीत ८२

 • सत्य सिकाउनुहोस्”: (७ मि.) छलफलका लागि केही प्रश्न सोध्दै भाषण दिनुहोस्।

 • सेप्टेम्बर महिनामा पुस्तिका वितरण गर्ने विशेष अभियान”: (८ मि.) छलफलका लागि केही प्रश्न सोध्दै भाषण दिनुहोस्। सेप्टेम्बर महिनाको नमुना प्रस्तुतिको पहिलो भिडियो देखाउनुहोस् अनि मुख्य कुराहरू छलफल गर्नुहोस्। अभियानप्रति श्रोताको उत्साह जगाउनुहोस् र सहायक अग्रगामी सेवा गर्न प्रोत्साहन दिनुहोस्।

 • मण्डली बाइबल अध्ययन: (३० मि.) ia अध्या. २३ अनु. १-१४

 • पुनरावृत्ति र अर्को हप्ताको कार्यक्रमको परिचय (३ मि.)

 • गीत १४४ र प्रार्थना

  नोट: गीत गाउनुअघि एक चोटि धुन सुन्नुहोस्।