सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  अगस्त २०१६

अगस्त २२-२८

भजन १०६-१०९

अगस्त २२-२८
 • गीत २ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • ‘यहोवालाई धन्यवाद चढाउनुहोस्’: (१० मि.)

  • भज १०६:१-३—यहोवालाई धन्यवाद दिनै पर्छ (w१५ १/१५ पृ. ८ अनु. १; w०२ ६/१ पृ. १८ अनु. १९)

  • भज १०६:७-१४, १९-२५, ३५-३९—इस्राएलीहरूले यहोवाको कामको कदर गर्न छोडे र तिनीहरू अवफादार भए (w१५ १/१५ पृ. ८-९ अनु. २-३; w०१ ६/१५ पृ. १३ अनु. १-३)

  • भज १०६:४, ५, ४८—हामीसित यहोवालाई धन्यवाद चढाउने थुप्रै कारण छन्‌ (w११ १०/१५ पृ. ५ अनु. ७; w०३ १२/१ पृ. १५-१६ अनु. ३-६)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • भज १०९:८—के परमेश्वरले भविष्यवाणी पूरा गर्नको लागि यहूदालाई पहिल्यै येशूलाई धोका दिने व्यक्तिको रूपमा तोक्नुभएको थियो? (w०० १२/१५ पृ. २४ अनु. २०; it-1-E पृ. ८५७-८५८)

  • भज १०९:३१—यहोवा कसरी “दरिद्रको दाहिनेतिर खडा हुनुहुनेछ?” (w०६ ९/१ पृ. १९ अनु. ७)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) भज १०६:१–२२

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • पहिलो भेट: (२ मि. वा कम) ll पाठ ६—पुनःभेटको लागि बाटो तयार पार्नुहोस्।

 • पुनःभेट: (४ मि. वा कम) ll पाठ ७—अर्को भेटको लागि बाटो तयार पार्नुहोस्।

 • बाइबल अध्ययन: (६ मि. वा कम) bh पृ. १७८-१७९ अनु. १४-१६—छलफल गरेको कुरा लागू गर्न विद्यार्थीलाई मदत दिनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन