सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | भजन ८७-९१

परम-प्रधानको गुप्त ठाउँमा बास बस्नुहोस्

परम-प्रधानको गुप्त ठाउँमा बास बस्नुहोस्

यहोवाको “गुप्त ठाउँमा” आध्यात्मिक सुरक्षा पाइन्छ

९१:१, २, ९-१४

  • यहोवाको गुप्त ठाउँमा बास बस्न आज हामीले समर्पण र बप्तिस्मा गर्नुपर्छ

  • परमेश्वरमाथि विश्वास नगर्नेहरूलाई यो ठाउँबारे थाह छैन

  • यहोवाको गुप्त ठाउँमा बास बस्नेहरू परमेश्वरप्रतिको विश्वास र उहाँप्रतिको प्रेमलाई खतरामा पार्ने कुनै पनि मानिस वा कुराबाट प्रभावित हुँदैनन्‌

“सिकारी” अर्थात्‌ चरा पक्रनेले हामीलाई पासोमा पार्न खोज्छ

९१:३

  • चरा निकै चनाखो हुन्छ, त्यसलाई पासोमा पार्न गाह्रो हुन्छ

  • चरा पक्रनेले चराको राम्ररी अध्ययन गर्छ र त्यसलाई पासो थाप्न धूर्त तरिका अपनाउँछ

  • चरा पक्रनेले जस्तै सैतानले पनि यहोवाका मानिसहरूको राम्ररी अध्ययन गर्छ र उनीहरूलाई आध्यात्मिक रूपमा हानि हुने पासो थाप्छ

सैतानले थापेको चारवटा घातक पासो:

  • मानिसको डर

  • भौतिकवाद

  • अस्वस्थकर मनोरञ्जन

  • व्यक्तिगत मतभिन्नता