सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  अगस्त २०१६

अगस्त १-७

भजन ८७-९१

अगस्त १-७
 • गीत ४९ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • परम-प्रधानको गुप्त ठाउँमा बास बस्नुहोस्”: (१० मि.)

  • भज ९१:१, २—यहोवाको “गुप्त ठाउँमा” आध्यात्मिक सुरक्षा पाइन्छ (w१० २/१ पृ. २९ अनु. १०-११)

  • भज ९१:३—सिकारी अर्थात्‌ चरा पक्रनेले जस्तै सैतानले हामीलाई पासोमा पार्न खोज्छ (w०७ १०/१ पृ. २७-३१ अनु. १-१८)

  • भज ९१:९-१४—यहोवा हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ (w१० १/१ पृ. १५-१६ अनु. १३-१४; w०१ ११/१५ पृ. १९-२० अनु. १३-१९)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • भज ८९:३४-३७—यी पदहरूमा कुन करारबारे बताइएको छ र यो करार भरपर्दो भएको कुरा यहोवाले कसरी देखाउनुभयो? (w१४ १०/१५ पृ. १० अनु. १४; w०७-E ७/१५ पृ. ३२ अनु. ३-४)

  • भज ९०:१०, १२—“बुझ्ने हृदय” पाउन हामी कसरी “आफ्नो दिन गनेर बस्न” सक्छौं? (w०६ ८/१ पृ. ६ अनु. ४; w०१ ११/१५ पृ. १३ अनु. १९)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) भज ९०:१–१७

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • यस महिनाको प्रस्तुति तयार पार्नुहोस्: (१५ मि.) छलफलका लागि केही प्रश्न सोध्दै भाषण दिनुहोस्। नमुना प्रस्तुतिको हरेक भिडियो देखाएपछि मुख्य बुँदाहरू छलफल गर्नुहोस्। प्रकाशकहरूलाई आफ्नो छुट्टै प्रस्तुति बनाउन प्रोत्साहन दिनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन