सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | भजन १०२-१०५

हामी माटो हौं भनी यहोवा सम्झनुहुन्छ

हामी माटो हौं भनी यहोवा सम्झनुहुन्छ

यहोवाको कृपालाई बुझाउन दाऊदले उपमाहरू प्रयोग गरे।

  • १०३:११

    हामीले विशाल आकाश र पृथ्वीबीचको दूरी बुझ्न नसकेको जस्तै यहोवाले हामीलाई कतिसम्म अटल प्रेम देखाउनुभएको छ भन्ने कुरा पनि पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैनौं

  • १०३:१२

    पश्‍चिमबाट पूर्व एकदमै टाढा भएजस्तै यहोवाले हाम्रा अपराधहरू हामीले सोच्न सक्नेभन्दा पनि टाढा हटाइदिनुहुन्छ

  • १०३:१३

    मन दुखेको छोराप्रति बुबाले दया देखाएजस्तै आफ्ना पापहरूको कारण दुःखी हुँदै पश्‍चात्ताप गर्नेहरूलाई यहोवा कृपा देखाउनुहुन्छ