सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  अक्टोबर २०१६

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | हितोपदेश १-६

“तेरो सारा भरोसा परमेश्वरमा राख्”

“तेरो सारा भरोसा परमेश्वरमा राख्”

यहोवा हाम्रो सारा भरोसा पाउन योग्य हुनुहुन्छ। उहाँको नामको अर्थले उहाँ आफ्नो सबै प्रतिज्ञा पूरा गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई विश्वस्त पार्छ। प्रार्थनाले हामीलाई उहाँमा भरोसा राख्न मदत गर्छ। यहोवामाथि भरोसा गरेमा उहाँले ‘हाम्रो बाटो सुगम तुल्याइदिनुहुन्छ’ भनेर हितोपदेश ३ अध्यायले बताउँछ।

आफ्नै समझशक्तिमा भरोसा गर्ने व्यक्तिले . . .

३:५-७

  • यहोवाको निर्देशन खोज्नुको सट्टा आफैले निर्णय गर्छ

  • आफ्नै सोचाइ र संसारको सोचाइमा भरोसा गर्छ

यहोवामा भरोसा गर्ने व्यक्तिले . . .

  • बाइबल अध्ययन, मनन र प्रार्थना गरेर उहाँसित घनिष्ठ सम्बन्ध विकास गर्छ

  • निर्णयहरू गर्दा बाइबल सिद्धान्तहरू केलाएर उहाँको डोऱ्याइ खोज्छ

म कुनचाहिं तरिका अपनाएर निर्णयहरू गर्ने गर्छु?

पहिला: आफूलाई बुद्धिमानी लागेको तरिका अपनाउँछु

पहिला: प्रार्थना गरेर अनि व्यक्तिगत अध्ययन गरेर यहोवाको डोऱ्याइ खोज्छु

पछि: मैले गरेको निर्णयमा आशिष्‌ दिनुहोस् भनेर यहोवालाई प्रार्थना गर्छु

पछि: बाइबल सिद्धान्तसित मेल खाने तरिका अपनाउँछु