सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  अक्टोबर २०१६

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | हितोपदेश १२-१६

बुद्धि प्राप्त गर्नु सुनभन्दा पनि असल हो

बुद्धि प्राप्त गर्नु सुनभन्दा पनि असल हो
दृश्य
अक्षर
चित्र

ईश्वरीय बुद्धि किन यत्ति बहुमूल्य छ? किनभने यसले मानिसहरूलाई खराब कुरा गर्नदेखि जोगाउँछ र सुरक्षित राख्छ। यसले तिनीहरूको बानीबेहोरा, बोली र काममा राम्रो प्रभाव पार्छ।

बुद्धिले घमन्डी हुनदेखि जोगाउँछ

१६:१८, १९

  • बुद्धिमान्‌ मानिसले बुद्धिको स्रोत यहोवा हो भनेर मानिलिन्छ

  • विशेषगरि सफलता वा थप जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले आफूलाई घमन्डी र अहङ्‌कारी हुनदेखि जोगाउनुपर्छ

बुद्धिले मीठो बोलीलाई बढावा दिन्छ

१६:२१-२४

  • बुद्धिमान्‌ मानिसले अरूमा राम्रा कुराहरू खोज्न अन्तर्दृष्टि चलाउँछ र उनीहरूको प्रशंसा गर्छ

  • बुद्धिमानी बोली अरूको मन छुने खालको र महजस्तै मीठो हुन्छ, कठोर वा निहुँ खोज्ने खालको होइन