सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

अक्टोबर १७-२३

हितोपदेश १२-१६

अक्टोबर १७-२३
 • गीत ६९ र प्रार्थना

 • परिचय (३ मि. वा कम)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

 • बुद्धि प्राप्त गर्नु सुनभन्दा पनि असल हो”: (१० मि.)

  • हितो १६:१६, १७—बुद्धिमान्‌ मानिसले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्छ र पालन गर्छ (w०४ १०/१५ पृ. ४ अनु. ५-६)

  • हितो १६:१८, १९—बुद्धिमान्‌ मानिस घमन्डी र अहङ्‌कारी हुँदैन (w१४ ८/१५ पृ. २४ अनु. १०-११)

  • हितो १६:२०-२४—बुद्धिमान्‌ मानिसले अरूको उत्थान गर्ने बोली बोल्छ (w०० ८/१५ पृ. २५ अनु. २-५)

 • बहुमूल्य रत्न खोजौं: (८ मि.)

  • हितो १५:१५—हामी कसरी अझ धेरै आनन्दित हुन सक्छौं? (w०६ १०/१ पृ. ६ अनु. ४)

  • हितो १६:४—यहोवाले दुष्टलाई कसरी त्यसको “प्रयोजनसहित बनाउनुभएको छ”? (w०७-E ५/१५ पृ. १८-१९)

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट मैले यहोवाबारे के सिकें?

  • यस हप्ताको बाइबल पढाइमा सिकेको कुनचाहिं बुँदा प्रचारकार्यमा लागू गर्न चाहन्छु?

 • बाइबल पढाइ: (४ मि. वा कम) हितो १५:१८–१६:६

प्रचार गर्ने सीप तिखारौं

 • पहिलो भेट: (२ मि. वा कम) यूह ११:११-१४—सत्य सिकाउनुहोस्। घरधनीलाई सप्ताहन्तको सभाको निम्तो दिनुहोस्।

 • पुनःभेट: (४ मि. वा कम) उत्प ३:१-६; रोमी ५:१२—सत्य सिकाउनुहोस्। घरधनीलाई सप्ताहन्तको सभाको निम्तो दिनुहोस्।

 • बाइबल अध्ययन: (६ मि. वा कम) bh पृ. १९१ अनु. १८-१९—विद्यार्थीलाई सभाको निम्तो दिनुहोस्।

ख्रीष्टियन जीवन

 • गीत ११७

 • राम्रो टिप्पणी कसरी दिने?”: (१५ मि.) छलफलका लागि केही प्रश्न सोध्दै भाषण दिनुहोस्। यहोवाको साथी बनौं—टिप्पणी तयार गर भन्ने भिडियो देखाउनुहोस् (भिडियोअन्तर्गत हाम्रो सभा र प्रचारकार्य)। केही केटाकेटीलाई मञ्चमा बोलाएर यी प्रश्नहरू सोध्नुहोस्: टिप्पणी तयार गर्ने चार तरिकाहरू के-के हुन्‌? टिप्पणी दिने मौका पाएनौं भने पनि किन खुसी हुन सक्छौं?

 • मण्डली बाइबल अध्ययन: (३० मि.) kr अध्या. २ अनु. २३-३४

 • पुनरावृत्ति र अर्को हप्ताको कार्यक्रमको परिचय (३ मि.)

 • गीत १०२ र प्रार्थना