सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जीवन र प्रचारकार्य अभ्यास पुस्तिका  |  अक्टोबर २०१६

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन | हितोपदेश ७-११

“तेरो मन त्यसको चालतिर फस्न नदे”

“तेरो मन त्यसको चालतिर फस्न नदे”

यहोवाको स्तरअनुसार चल्दा हाम्रो सुरक्षा हुन्छ। त्यसबाट लाभ उठाउने हो भने त्यसलाई हामीले आफ्नो मनमा राख्नुपर्छ। (हितो ७:३) यहोवाको सेवकले आफ्नो मनलाई तर्किन दिंदा सैतानले धूर्त तरिकामा थापेको पासोमा ऊ फस्न सक्छ। हितोपदेश अध्याय ७ मा आफ्नो मनलाई तर्किन दिएको एक जवान मानिसबारे बताइएको छ। उसको गल्तीबाट हामी कस्तो पाठ सिक्न सक्छौं?

 • देख्नु

  ७:१०

 • छुनु

  ७:१३

 • चाख्नु

  ७:१४

 • सुँघ्नु

  ७:१७

 • सुन्नु

  ७:२१

 • हाम्रो पाँच इन्द्रियलाई खराब काम गर्न लगाएर सैतानले हामीलाई यहोवाबाट टाढा लैजाने प्रयास गर्छ

 • बुद्धि र समझशक्तिले हामीलाई गलत कामको नतिजा बुझ्न र आध्यात्मिक रूपमा खतरा हुने कुराहरूबाट अलग रहन मदत गर्छ