सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

यहोवाको स्तुतिगान गाऔं—नयाँ गीत

 गीत १४७

विशेष सम्पत्ति

विशेष सम्पत्ति

डाउनलोड:

(१ पत्रुस २:९)

 1. १. याहको नयाँ सृष्टि

  हुन्‌ यी अभिषिक्त जन।

  मानिसबाट किनिए,

  याहका विशेष धन।

  (कोरस)

  तिम्रा हुन्‌ सम्पत्ति,

  तिम्रै नाम बहन गर्छन्‌।

  प्रशंसा, प्रेम गर्छन्‌;

  फैलाउँछन्‌ सदा कृति तिम्रै।

 2. २. ज्योतिमा ल्याए यिनलाई

  याहले अन्धकारबाट।

  प्रयोग गर्छन्‌ ठीकसित

  यहोवाको वचन।

  (कोरस)

  तिम्रा हुन्‌ सम्पत्ति,

  तिम्रै नाम बहन गर्छन्‌।

  प्रशंसा, प्रेम गर्छन्‌;

  फैलाउँछन्‌ सदा कृति तिम्रै।

 3. ३. येशूको आज्ञा मान्छन्‌;

  बटुल्छन्‌ अरू भेडा।

  विश्वासिला छन्‌ यी जन,

  छन्‌ वफादार पनि।

  (कोरस)

  तिम्रा हुन्‌ सम्पत्ति,

  तिम्रै नाम बहन गर्छन्‌।

  प्रशंसा, प्रेम गर्छन्‌;

  फैलाउँछन्‌ सदा कृति तिम्रै।

(यशै. ४३:२०, २१; मला. ३:१७; कल. १:१३ पनि हेर्नुहोस्।)