सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

यहोवाको स्तुतिगान गाऔं—नयाँ गीत

 गीत १४५

प्रचारको तयारी

प्रचारको तयारी

डाउनलोड:

(यर्मिया १:१७)

 1. १. अँध्यारो

  छ बाहिर,

  वर्षन थाल्यो पानी।

  मन लाग्ला है

  घरमै बस्नलाई,

  तर जानु छ प्रचार गर्न

  सबेरै।

  (कोरस)

  सफल हुनलाई छ जरुरी

  प्राथना, तयारी।

  यसले दिन्छ बल हामीलाई

  बढ्‌न अघि।

  दिन्छन्‌ येशूले डोऱ्याइ हाम्लाई

  स्वर्गदूत पठाई;

  सँगै छ मदत गर्ने साथी,

  छैनौं एक्लो।

 2. २. यो कुरा

  मनमा राख्दा

  आनिन्दत हुन्छौं हामी।

  याहले देख्छन्‌

  सानो प्रयास पनि;

  बिर्सनेछैनन्‌ हाम्रो माया

  याहले।

  (कोरस)

  सफल हुनलाई छ जरुरी

  प्राथना, तयारी।

  यसले दिन्छ बल हामीलाई

  बढ्‌न अघि।

  दिन्छन्‌ येशूले डोऱ्याइ हाम्लाई

  स्वर्गदूत पठाई;

  सँगै छ मदत गर्ने साथी,

  छैनौं एक्लो।

(उप. ११:४; मत्ती १०:५, ७; लूका १०:१; ती. २:१४ पनि हेर्नुहोस्।)