सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

यहोवाको स्तुतिगान गाऔं—नयाँ गीत

 गीत १३९

दृढ हुन सिकाऊ

दृढ हुन सिकाऊ

डाउनलोड:

(मत्ती २८:१९, २०)

 1. १. खुसी छु याहको भेडालाई

  डोऱ्याउन सिकाउनलाई।

  तिमीले दिएको मदतले

  अङ्‌गाले सत्य तिनले।

  (कोरस)

  यहोवा बिन्ती छ हाम्रो,

  सदा राख्नू है ख्याल तिनको।

  हुन सकून्‌ सधैं नै दृढ; सफल होऊन्‌

  यो बिन्ती येशूको नाममा।

 2. २. विश्वासको जाँचमा पर्दा तिनी

  दिनहुँ गऱ्यौं बिन्ती।

  सिकायौं हुर्कायौं मायामा

  अहिले छन्‌ बलिया।

  (कोरस)

  यहोवा बिन्ती छ हाम्रो,

  सदा राख्नू है ख्याल तिनको।

  हुन सकून्‌ सधैं नै दृढ; सफल होऊन्‌

  यो बिन्ती येशूको नाममा।

 3. ३. यहोवा र येशूमा सदा

  भरोसा विश्वास राखून्‌।

  सहनशील र आज्ञाकारी भै

  जीवनको इनाम पाऊन्‌।

  (कोरस)

  यहोवा बिन्ती छ हाम्रो,

  सदा राख्नू है ख्याल तिनको।

  हुन सकून्‌ सधैं नै दृढ; सफल होऊन्‌

  यो बिन्ती येशूको नाममा।